top of page

Duais Iain H. Bennett, Jr

Seumas J. Lundy, Jr.

Hot Market: List

Margaidh teth

Mar sin, tha margaidh thogalaichean teth anns an Lowcountry agus

tha thu co-dhùnadh gluasad ann agus

tha an realtor a’ mìneachadh ma thogas tu air a’ bhoglach

faodaidh tu a bhith cinnteach nach bi dad gu bràth

air a thogail fa d' chomhair, mar chrann àrd

geama airson dòrn a chur thairis air dhorn air cas ialtag.


Ach na bi mì-thuigse, tha e mu dheidhinn an t-seallaidh cuideachd:

tha feur boglach coltach ri dealbh neach-buaidh,

blur glas,

agus tha 'n t-uisge air an taobh thall 'na ghealladh murrach air saorsa ;

mìle turas kayak no turas bàta-cumhachd

far a bheil, tipsy, na mnathan a 'co-dhùnadh a dhol topless.


Ach coltach ri dealbh, tha an sealladh a 'tighinn còmhla

leis an sgeadachadh, agus falbhaidh e,

tuigidh tu nach do chruinnich thu a-riamh an uidheamachd kayak agad,

tha e teth air an deic far a bheil thu

New York Timestha e glan le taiseachd,

agus tha na mosgìotothan uamhasach.

Hot Market: Text
bottom of page