top of page

Duais Marjorie E. Peale

Terri MacCord

Meditation on the Jellyfish: List

Meditation on the Jellyfish

A dh' eirich air tràigh,
sprùilleach mara -
dh' fhaodadh iad a bhi 'nan claisean follaiseach,
bàtaichean-fànais beaga,
an ath-bhreith, no
taibhsean air an cruinneachadh air gainmheach.
Cus ri cunntadh
agus fhathast ùr,
mar mhullaich nan stuadh,
dot-gu-dot ceangailte,
glòir nan coigreach coimheach-
sgàthan convex ceòthach
a dh’ fheumas anail haaaaaaa-chruaidh
agus sguab,
no solais-cinn,
no an taobh a stigh do'n chridhe,
no grìogagan urnuigh gun strì,
thuit
bead an seo, bead an sin, an sin
agus an sin.

Meditation on the Jellyfish: Text
bottom of page