top of page

Duais an Lyric Poem

Uilleam Winslow

Last Night at Home: List

An oidhche mu dheireadh aig an taigh (litir à Bhietnam)

Carson a shuidh mi agus a leugh mi an iris sin
Àm ann an seòmar eile fhad 's a bha thu ann
aon bhalla caol air falbh, a' feitheamh orm
a thighinn a chluich geama de solitaire dùbailte
no thoir sùil air sanasan New Yorker? tha mi creidsinn
bha gnothuch aige ri fios
gum biodh tu fhathast ann, paragraf no mar sin
nas fhaide air adhart. Seall orm a-nis, chan e fear a tha a 'fàs
òg, ged fanaidh tu mar an ceudna.
Bliadhna chugallach de litrichean leis an aon dlùths brònach;
tha e uile ann air pàipear, dìreach mar a chì thu e,
a h-uile dad clàraichte, bho dhìomhaireachd gu sròn briste.

Carson a leugh mi...? Chan eil e gu diofar a-nis.
Tha an teas seo air rudeigin a thoirt bhuam, air fhàgail às mo dhèidh
binn neo-chrìochnaichte mar chuimhneachan ort.
Cho-dhùin sinn gun a bhith agus, le bhith caoimhneil
d'a chèile, bu mhòid a ghràdhaich iad san uair ghearr sin
na bha e a-riamh, cha mhòr a 'suathadh ri taobhan gus
thuit sinn ann an cadal trioblaideach. Agus a h-uile càil,
ach clach ghoirt an eagail, bha e fathast.

Last Night at Home: Text
bottom of page