top of page

Duais Archibald Rutledge

Libby Bernardin

LIke Wings: List

Coltach ri Wings

A' ruith thairis air sreathan gun ghainne,
tiugh le seann lìon mial-mhàgach -
a doe, bounding
tro adhar, grian soilleir
air a còta donn,
casan a' leudachadh mar sgiathan,
mar a leum i thar an rathaid
air beulaibh mo chàr luath,
Cho faisg chunnaic mi beatha na sùil -
air a mhealladh le ailbhinn dhubh na maise,
bàn na deiseag briodaidh,
an leum chinnteach, ghrinn aice air an dara dearbh —
leig m' anail a mach, a' gabhail ris a' bheannachd.

LIke Wings: Text
bottom of page