top of page

Duais Gilleasbuig Rutledge

Ann Herlong-Bodman

Lost and Found: List

Air chall agus air a lorg

Cha robh fios agam air na h-Anna eile sin
gus an d'fhuair mi do litir anns an lobhta,
iadsan a litreachadh an ainmean le E.

Leig mi sìos an E nuair a bha mi fichead 's a h-aon,
chì thu - nas ùire, nas dòchasaiche.
Cha robh fios air na Tòmasaich eile,

na Marion, na Iosiah, na h-Eoin
a thàinig thairis 'na sheirbhiseach dìchiollach,
ghearr e dheth cluas làmh tuathanaich eile

ann an Co-fhlaitheas Virginia agus theich e gu deas
a’ coimhead airson cuideigin eile airson a dhol suas. Iain
a chunnaic creagan cruaidh cosmhuil ris, dh' fhàs gràdhach

de chrèadh dearg anns an teas sèididh,
sheall e sìos air beanntan cas Carolina,
thubhairt e, Seo e.

Mo sheann piuthar a tha fhathast a’ fuireach an seo
tha e ag ràdh gun do chuir thu na craobhan cnò-chnò sin uile
nuair a bha thu, aig ceithir-deug, làn de

piss agus fìon-geur. Mar sin an toiseach Iain,
Tha mi smaoineachadh. Cha mhòr nach fhaic mi thu, a Sheanair,
a 'cladhach anns a' chrèadh dearg, a 'togail creag

fad an latha, 'na sheasamh air an fhaiche aig dol fodha na grèine.
Tha mi 'n dùil gu 'n innis thu dhomh, thig,
èisd ri glaodh na cuip-thoil,

ràdh, Seo e.

Lost and Found: Text
bottom of page