top of page

Duais William Gilmore Simms

Tòmas L. MacIain

Sign of the Mona Lisa: List

Soidhne an Mona Lisa Motel, air tuiteam ann an Camden

Tha na soidhnichean anns a h-uile àite - na comharran
a' ghràidh, comharran tuiteam. Tha i na laighe,
mar eisimpleir, ann an dìg faisg air a’ bhaile,
streap air an talamh agus air a sgeadachadh
a-mhàin anns an rèabhlaideach sin
gàire na h-òigh: the sad sweet grin
a dh' iarras air duine an t-iomlan fhàgail
air a son, agus a dhol a-steach don chath.
Chan fheum mi beagan a chosg
àm anns an deach Merrie Englande seachad
latha air chall. Tha mi airson a thilgeil
fad air falbh - an latha, a' bhliadhna,
beatha — a' cur an aghaidh sin air ais
agus a' fuireach far an robh dà bhilean agus sùil
mar iadsan a ta 'g amharc a mach orm, agus a' labhairt
ann an sàmhchair ghràdhach, no ann am briathraibh.

Sign of the Mona Lisa: Text
bottom of page