top of page

Duais Cuimhneachaidh Nancy Walton Pringle

Tim Mac an Tàilleir

Night Song: List

Òran na h-oidhche

Anail na h-oidhche, na gàirnealairean,
dromedaries nam marbh
a' sileadh nan lochan de sholas na gealaich,
a' sileadh sìos o'n ghaineamh ghorm.

Dromedaries nam marbh
coisich Sràid Grove, chun an Deicheamh, gu Dunneman,
a' sileadh sìos o'n ghaineamh ghorm,
a' stad sàmhach aig ar dorsan.

Coisich Sràid Grove, chun Deicheamh, gu Dunneman:
Sin a nì am post,
stad aig ar dorsan,
le cèisean dorcha, crìochnachaidhean.

Sin a tha am post a’ dèanamh.
Tha mi làn suas
le cèisean dorcha, crìochnachaidhean.
Fuirich an seo còmhla rium uair a thìde.

Tha mi làn suas.
Siubhail na lochan de sholas na gealaich -
fan maille rium uair a thìde,
anail na h-oidhche, an gaird- eachas.

Night Song: Text
bottom of page