top of page

Duais Peter Pan

Màiri Wideman Carson

Inside Out: List

Taobh a-muigh

Tha taigh-craoibhe dìomhair agam.
Tha e a 'freagairt taobh a-staigh na craoibhe.
Nuair a thig uisge agus sleibhte a 'tuiteam sìos
tha e cho comhfhurtail 's as urrainn a bhith.

Bu toil le mo charaidean fear a bhith aca cuideachd,
ach chan eil fios agam, tha thu a 'faicinn,
far am faigheadh iad fear eile
no ma tha, mar mise,» saor.

Tha mo chraobh coltach ris a h-uile craobh eile
ach a-mhàin na tha a-staigh
agus cò a shaoileadh gu bheil a h-uile rud a' comhartaich
dh’ fhaodadh uiread a bhith aige ri fhalach.

Inside Out: Text
bottom of page