top of page

Duais an Fhòraim

Kit Loney

Sooner or Later: List

Nas luaithe no nas fhaide air adhart iad

Faighnich dhomh mo aois

Bheir mi freagairt eadar-dhealaichte gach turas,
innse mar a tha an fàire
a’ slugadh a-steach air na b’ àbhaist
beul farsaing nan speur.
Mun dòigh anns a bheil ùine a’ luathachadh,
agus rèis neoil, a' tarruing
falt fada san oidhche.
Bidh mi a’ mìneachadh mar a tha bliadhnaichean a’ sìneadh
bog agus sag mar sheann jeans,
tachartasan slàn air chall anns na pòcaidean.
Mar a lorg mi an latha eile a
crùbag air an tràigh,
ùr gu leòr air a reubadh bhon chorp
gu bheil na blues agus tomato dearg
bha iad fhathast beò agus soilleir,
agus choisich mi ri taobh a' mhuir-tràigh leis,
a' cumail lamh ris a' bhàs.

Sooner or Later: Text
bottom of page