top of page

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Jules Riley

Waist Deep In Winter Water: List

Waist domhainn ann an uisge a 'gheamhraidh

Na dòighean cuimhneachaidh neònach,
Na pìosan agus na pìosan beatha
Bheir sin air ais na seallaidhean agus na faireachdainnean
Air beatha agus rudan a dh'fhalbh.
Gach bliadhna, ann am fuachd an Fhaoillich
Rachadh sinn gu lòn an tuathanais,
Athair agus mac, seasamh ann an grunndagan broilleach
Agus rannsaich fàire airson tunnagan fiodha,
Mallards or Mergansers, a’ tighinn a-staigh gu bhith a’ rìogadh.

'S ged chaidh e seachad o chionn tri bliadhna,
Chan eil mi a-riamh a’ faireachdainn nas fhaisge air a-nis
Na nuair a tha mi a 'seasamh
Falbh domhainn ann an uisge geamhraidh,
A' feitheamh ri iteig thunnagan,
Ag èisteachd airson na gairmean aca agus iad a’ tighinn dlùth
Bho cheann thall na craoibhe,
Tha e mar gum biodh e dìreach sìos am bruaich,
Nan seasamh anns a' chuilc arda,
Tha e fhathast anns an àite as fheàrr leis.

Waist Deep In Winter Water: Text
bottom of page