top of page

Duais an Lyric Poem

Libby Bernardin

First Snow: List

A' chiad sneachd

Chan eil dad ann ach grian soilleir
mar gum biodh an cruth-tìre,
neo-mharaichte le lorgan-coise
no eadhon sruth sgiath eunlaith
cuir ri chèile cuibhrig de ghràdh
ann an sàmhchair èirigh na grèine,
sàmhchair dhomhain na maidne
An saoghal a' fosgladh -
sneachd a' duslachadh seudair agus talamh crùbach,
bancaireachd an aghaidh an fheansa,
a’ càrnadh air rèilichean.

Mar a tha an fheansa a 'lùbadh a-mach à sealladh
Tha 'chridhe ag iarraidh a thoirt thairis,
gus an teanntachd a leigeil ma sgaoil mar a gheibh e
an sneachd a thuit air ar màthair-talamh,
a nis air a dhalladh le ceò na maidne,
làn de spiorad fo 'n athair, —

Mar a tha e ag at, dòchas, mar spraeadh mìn
thar bheanntan, gidheadh soilleir gu leòir
dhuinn reubadh, anail air a cumail, leis na
is urrainn sinn a thoirt, leis na tha againn r'a thabhairt.

First Snow: Text
bottom of page