top of page

Duais an rann èibhinn

Rut NicNeacail
Columbia an Iar, SC

PM Noise: List

Fuaim PM

Tha mi air a dhol dhan leabaidh le muc-mhara cùil.
Bidh caoineadh ceòlmhor ag èirigh agus a 'tuiteam ri mo thaobh.
Bidh exhalations blowhole a’ puingeachadh na h-oidhche.
Dh’èirich mi airson a’ chait còig mionaidean air ais
oir tha a' mhuc-mhara, a' toirt uachdar do'n fhuaim
spògan a' ràcadh an leapa,
roghnaich e dearmad a dheanamh air. Dh' imich a' mhuc-mhara,
fios agam gu'n èirich mi o m' sholus
cadal às deidh menopausal agus biadh a thoirt don pheata againn.
Bidh eanchainn mhuc-mhara a 'fàilligeadh
gus am boireannach seo a thuigsinn
feum air fois shìtheil.
Air ais anns an leabaidh, tha mi a 'cumail m' anail,
an dòchas gun cuir a' mhuc-mhara gu bàs
rolla gràsmhor agus gluais a-steach don aisling
chan fheum sin fuaim gus a dhèanamh fìor.

PM Noise: Text
bottom of page