top of page

Duais a' Phuist agus an Teachdaire

Terri MacCord

Grainy: List

Gràinne

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    1963, Mont Eagle, Tennessee


Anns an teaghlach againn chladhaich sinn na h-uaighean againn fhèin,
ruidhlichean air an sàbhaladh de Super-8 glas san làr ìseal.
Tha cuimhne agam air sealladh oidhche teaghlaich
de na làithean cladhach a bha ro mhàthar mo mhàthar
bha aillse air buannachadh. Ghabh e ris a' ghnothuch,
a dhà bhràthair a mhàin a' chuideachd,
le sluasaidean a bharrachd aig deireadh an fhoghair;
thug an gràinealachd an dlùth-cheangal
d'aghaidh dhìreach agus de ghàire
mus do chuir jerk den chamara fòcas air an talamh.

Air fhàgail falamh airson deich latha, nochd an toll sin
Film airson trì diogan
gus an làthair an càirdean
dh'fhan e gus an talamh a spionadh air fuil.

Emulsion craiceann
atharrachadh bho ìomhaigh gu dealbh.
Bidh na h-ìnean agam a’ cladhadh domhainn nam phailm
agus tha mi faicinn an craicionn a' tilleadh,
lìon a’ ghaoid, sgaoil an comharra.

Grainy: Text
bottom of page