top of page

Duais an Fhòraim

Denise K. Seumas

Stephanie 1230 am: List

Stephanie, 12:30m

Seo an t-àm, goirid mar a tha e,
chan eil neach ag ràdh m’ ainm, chan eil duine ann
toradh a chrathadh air son. Tha mi a 'smaoineachadh air a bhith beag,
mo chorp fein, gun uaimh fosgailte
ri fear san oidhche, leanabh
rè saothair. Aon uair, cha robh feum agam air àrdachadh
mo ghuth. A h-uile madainn bhithinn coo
aig eunlaith an t-slèibh, faicibh iad a' gabhail còmhnuidh
creutairean beaga mar a tha an talamh
am bolg a' gabhail nam marbh.
Feasgar b' urrainn mi cadal, mo stocainn
casan a’ pleadhadh sìos ar tallachan fiodha
tràth, gun eu-dòchas airson sàmhchair.
Tha falt fada gun fhuaim aig mo mhàthair
rachadh a-mach à prìnichean agus dòigh air choireigin
na dean fuaim a chaoidh. Bha fios aice air an t-slighe
a dhol seachad air m' athair, tionndaidh i caol
cromagan gus an gluasad eadar oiseanan.
Ciamar a thog iad an t-sàmhchair, a thug air mu dheireadh?
A-nis bidh mi ga thogail a h-uile h-oidhche, faire
tuitidh e mar gu 'm brisear flut. An uair sin
Gach madainn dh'èirich mi agus chì mi an sealladh-tìre rèidh.

Stephanie 1230 am: Text
bottom of page