top of page

Duais Peter Pan

Mairi O'Keefe Brady
Manor Briarcliff, NY

Tar Beach: List

Tràigh an Tòraidh

Bidh antennae mullaich a’ cuir tuill anns an speur;

bucall morghan ann an teas an Iuchair,

reubadh mar ghaineamh fo chasan cas.


Bidh briogàd mullach de dhuilleagan a’ flap hello,

slap an fàire,

sileadh agus fras


gu tonnan tonnach

gus an dealaich mi 'n cuan,

leag sìos mo bhrat, a rùisgte trì uairean,


làmhan croise fo m' cheann

seall gu neamh, glacaibh

mo leabaidh bhrat-ùrlair draoidheil.

Tar Beach: Text
bottom of page