top of page

Duais an Lyric Poem

Melissa Slayton

The Pianist: List

Am Piàna

Samhradh, 's marbhrann a' gluasad uaith
corragan. Anns a' phàrras, ìbhri
a’ coinneachadh ri làimh, agus a’ ghloine-fìona a’ cromadh far an iuchair.
Tha a h-uile iuchair na shlat an dealbh aige
a' bàthadh a-steach. Tha notaichean dubha a' coimhead cruaidh,
Thuit sruthan Amazonian donn
far a bheil beta snàmh. Cha bhàth i.
Mar sin tha i a’ cluich air adhart. Tha a lamhan daingean,
plotaichean melodach de dearcan, hyacinth.
Tha i ag aiseirigh carragh airson
a chaol-dùirn, a' snaidheadh notaichean air a' phlinth,
an cornice, lannan a 'sgrìobadh, agus an uairsin a' ghaoth
a' togail. Bidh e a’ glaodhaich agus a’ bualadh doras a’ phàrras.
Tha e a’ bualadh an òrain a bhios i a’ cluich an aghaidh a craiceann.

The Pianist: Text
bottom of page