top of page

Duais Marjorie E. Peale

Libby Bernardin

What You Gave Me: List

An rud a thug thu dhomh

Anns an speur anmoch feasgar

gàire lùbte na gealaich uile-aonar

crochte le neòil anns a’ bhoglach shalainn.

An seo aig Bos'in Point, lorgaidh tu an ceann saighead seo

ann a' ghaineamh loin, agus thoir thairis e o d' làimh gu m'


Dè na dìomhaireachdan a thig an cois seo?

Dè a’ ghealach a chumadh i?

Agus cò as a làimh a chaidh e seachad?


Tha a' ghealach cho sàmhach ris an spiorad,

shaman a threòraich gu seo thu

lann obsidian tiugh-le-òrdagan

aosmhor mar an làn-mara fèin.


Tha thu air a lorg agus air beatha a thoirt dha -

luidh e ann am pailm mo làimhe,

air a dhol seachad bho neach-cruthachaidh tùsail

tro eachdraidh dhòmhsa, dhuinne -


a phuing agus oirean serrated

tolladh eireachdail gun samhail,

naomh agus o chionn fhada mar a' ghealach.

What You Gave Me: Text
bottom of page