top of page

Duais Peter Pan

Ann Humphries
Columbia, SC

Three Dreams: List

Trì aislingean

Anns na 1960an Kodachrome

triùir pheathraichean nas lugha na trì bliadhna bho chèile

suidhe crois-chasach, neo-fhiosrach

ghruag air a bruthadh, air a streapadh leis a' ghrian,


cluich aodach air a sgaoileadh thairis air na cisteachan aca.

Aon squints, uilleanan air a ghlùinean. eile

sgàile air a h-aghaidh. An treas fear le cùl dìreach,

sùilean gorma farsaing le iongnadh.


Triùir pheathraichean air an tilgeil san adhar le an athair

sgap a-steach do amar builgeach agus cruinnich an tuba.

Aon às deidh aon air a thogail le am màthair

searbh tioram, falt cùbhraidh le siabann.


Triùir nigheanan a 'gàireachdainn a-steach do ghùnaichean

roimh shuipeir agus sgeulachdan.

Peathraichean nan suidhe ann an aon leabaidh le cnap-starra,

bidh anail eu-domhainn a’ curl bho gach fear gu gach fear gu bruadar


tri aislingean a tharruing aon latha as a chèile iad.

Three Dreams: Text
bottom of page