top of page

Duais Luchd-cluiche Footlight

Stilichean Dennis Ward

Meeting Cortez: List

Coinneachadh ri Cortez

Dh'èirich e mar bhiast
a mach à neul
agus chùm e maide rèidh cho fada
mar pheanas dia a's lugha.

Bha deàrrsadh air
mar uisge a thogail.
Nuair a bha mi airson suathadh ris
agus rinn e, gheàrr e mo làmh
agus theagaisg e leasan.

Thuirt e, "Ruith!"
Thuirt e, "Fly!"
Thuirt e, "Falaich!"
Thuirt e, "Smaoinich," agus smaoinich mi
de sruthaibh na fola
taobh a-staigh mo chorp

mar a theich mi
ag èigheach, "Chan eil!"
agus lean e
gun fhacal.

Meeting Cortez: Text
bottom of page