top of page

Duais an Lyric Poem

Henk Brandt

Woman: List

Boireannach

Le mo chasan lom tha mi a' tilleadh thuice, ge-tà
chan eil e gu leòr bruidhinn air freumhan a-mhàin
no doimhneachdan cuain, no eadhon dàimh agus fuil.
Oir nuair a dh’iarras mi mo shlighe troimhe
no air mo ghliocas an uair a leughas mi a sruthan
mar a dh' fhaodadh stiùbhard abhainn, a tùs dorcha agus
tha broinn na h-oidhche ga m' chuartachadh 'na dìomhaireachd.

Tha mi a’ giùlan a dìomhaireachd annam mar lus domhainn
sìol, a dh'fheumas a ruighinn a-mhàin le uisge.
Ach, às deidh dha na h-uisgeachan a dhol a-steach do mo chorp,
a 'sgaoileadh iomall mo sheann chriostalan,
Tha mi fhathast a 'faighinn a-mach gu bheil spiorad a' ghlinne a 'fosgladh
no a dhùineas a geata a reir a h-aimsir,
agus tha a sìol annamsa gun adhbhar.

Woman: Text
bottom of page