top of page

Duais Pegasus

Carol Peters

Aunt Naked: List

Aunt Naked

Bidh piuthar mo mhàthar a’ tighinn a-steach don t-seòmar rùisgte, a’ crathadh
toit air a lasadh. "Cò a tha ag iarraidh coin teth,
cò a tha ag iarraidh hamburgers, agus cia mheud?"
Bidh mo cho-ogha a’ tionndadh an duilleag leabhar comaig aice
ach chan eil ea 'coimhead. Chan urrainn dhomh stad
a' coimhead. Chan fhaca mi cìochan a-riamh
làn mar phòcaidean, nipples crinkled agus dearg.
Fon a bolg tha sealladh dubh ag amas
eadar na sliasaid mar a tha iad air an cromadh agus air an sgoltadh
mar dhuilleagan mus tèid an leabaidh. Mo phiuthar
a' gabhail ar n-orduighean, a' toirt anail de cheò,
agus a' seargadh air falbh ann an slipers eudach,
a bonn puckery a' sèideadh mar maragan.
Tha i dheth a dh’ faighneachd dha ar bràithrean.

Aunt Naked: Text
bottom of page