top of page

Foghar 2021 | Earrach 2022

Dàin Bhuannachaidh Farpais

Duais Cuimhneachaidh Stephanie Ellen Siler:

Brian Slusher

Duais John H. Bennett, Jr.,

Brian Slusher

Duais Bàrdachd Klyde Robinson

Danielle Verwers

Duais Marjorie E. Peale

Louise Weld

Farpais Know Rhyme and Reason

Ailean Koshewa

Duais Dubose agus Dorothy Heyward

Beth Dillenkoffer

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Sgoilearachd Samhraidh Susan Laughter Meyers

Danielle Verwers

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Foghar 2021 | Earrach 2022

Spring 2024

Contest Winning Poems

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Judges for the Spring 2024 Contest

Click Here for Judges Bio

Fall 2019 | Spring 2020 Winning Poems: List
bottom of page